Opcje przeglądania
Dostępność
Cena
  • od
    do
Nowość
Promocja
Producenci

Alina Kowalczykowa: Idee programowe romantyków polskich: antologia

Alina Kowalczykowa: Idee programowe romantyków polskich: antologia
Alina Kowalczykowa: Idee programowe romantyków polskich: antologia

Idee programowe romantyków polskich: antologia.

Opracowała: Alina Kowalczykowa

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, seria Biblioteka Narodowa

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, napisanego przez Alinę Kowalczykową, do serii BN, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz treści dzieła zawierającej następujące fragmenty: Franciszek Wężyk: O poezji dramatycznej, Maurycy Mochnacki, Adam Mickiewicz: Literatura Słowiańska.

 

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 7,95 zł
szt.

Alina Kowalczykowa: Wstęp, Juliusz Slowacki, Krąg pism mistycznych

Alina Kowalczykowa: Wstęp, Juliusz Slowacki, Krąg pism mistycznych
Alina Kowalczykowa: Wstęp, Juliusz Slowacki, Krąg pism mistycznych

Juliusz Słowacki: Krąg pism mistycznych

Opracowanie: Alina Kowalczykowa

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, seria Biblioteka Narodowa

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, napisanego przez Alinę Kowalczykową do serii BN, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. We wstępie znajdują się informacje dotyczące biografii poety, charakterystyka twórczości, poglądy poety i jego sposób postrzegania świata. Dodatkowo we wstępie znajduje się omówienie dzieł realizujących ideę pism mistycznych np. Ksiądz Marek, Genesis z Ducha, Król Duch, Samuel Zborowski, Sen srebrny Salomei, Książe Niezłomny oraz utwory liryczne. 

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 5,95 zł
szt.

Antoni Jopek: Wstęp, Kornel Ujejski: Pisma wybrane

Antoni Jopek: Wstęp, Kornel Ujejski: Pisma wybrane
Antoni Jopek: Wstęp, Kornel Ujejski: Pisma wybrane

Kornel Ujejski: Pisma wybrane

Opracowanie: Antoni Jopek

Wydawnictwo Literackie

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, napisanego przez Antoniego Jopka, dla wydawnictwa Literackiego. We stępie znajduje się obszerna biografia autora oraz omówienia najważniejszych dzieł takich jak: Maraton, Skargi Jeremiego, Melodie biblijne, Tłumaczenia Szopena, Do Moskali.

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 5,95 zł
szt.

Franciszek Bielak: Wstęp, Władysław Syrkomla, Wybór poezji

Franciszek Bielak: Wstęp, Władysław Syrkomla, Wybór poezji
Franciszek Bielak: Wstęp, Władysław Syrkomla, Wybór poezji

Władysław Syrkomla: Wybór poezji.

Opracowanie: Franciszek Bielak

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, seria Biblioteka Narodowa

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, napisanego przez Franciszka Bielaka do serii BN Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 6,95 zł
szt.

Karta pracy do scenariusza lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Charakterystyka Wertera.

Karta pracy do scenariusza lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Charakterystyka Wertera.
Karta pracy do scenariusza lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Charakterystyka Wertera.

Karta pracy do scenariusza lekcji: Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia Młodego Wertera. Charakterystyka Wertera.

Plik jest uzupełnieniem scenariusza lekcji i zawiera serię ćwiczeń przeznaczonych dla ucznia.

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 2,95 zł
szt.

Karta pracy do scenariusza lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Refleksje nad postacią literacką.

Karta pracy do scenariusza lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Refleksje nad postacią literacką.
Karta pracy do scenariusza lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Refleksje nad postacią literacką.

Karta pracy do scenariusza lekcji: Johann Wolfgang Goethe: Cierpienia Młodego Wertera. Refleksje nad postacią literacką.

Plik jest uzupełnieniem scenariusza lekcji i zawiera serię ćwiczeń przeznaczonych dla ucznia. 

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 2,95 zł
szt.

Karta pracy do scenariusza lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Wprowadzenie do omawiania lektury.

Karta pracy do scenariusza lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Wprowadzenie do omawiania lektury.
Karta pracy do scenariusza lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Wprowadzenie do omawiania lektury.

Karta pracy do scenariusza lekcji: Johann Wolfgang Goethe: Cierpienia Młodego Wertera. Wprowadzenie do omawiania lektury. 

Plik jest uzupełnieniem scenariusza lekcji i zawiera serię ćwiczeń przeznaczonych dla ucznia. 

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 2,95 zł
szt.

Karta pracy do scenariusza lekcji: Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Król Olch.

Karta pracy do scenariusza lekcji: Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Król Olch.
Karta pracy do scenariusza lekcji: Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Król Olch.

Karta pracy do scenariusza lekcji: Johann Wolfgang Goethe, Król Olch.

Plik jest uzupełnieniem scenariusza lekcji i zawiera serię ćwiczeń przeznaczonych dla ucznia.

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 2,95 zł
szt.

Maria Janion: Wstęp, Wincenty Pol, Wybór poezji

Maria Janion: Wstęp, Wincenty Pol, Wybór poezji
Maria Janion: Wstęp, Wincenty Pol, Wybór poezji

Wincenty Pol: Wybór poezji

Wyboru dokonała i wstępem poprzedziła Maria Janion

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, seria Biblioteka Narodowa

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, napisanego przez Marię Janion, do serii BN Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. We wstępie znajdują się informację dotyczące życia i twórczości Wincentego Pola, oraz analiza wybranych dzieł pisarza.

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 5,95 zł
szt.

Maria Olszaniecka: Wstęp, Mieczysław Romanowski, Wybór liryków oraz Dziewczę z Sącza

Maria Olszaniecka: Wstęp, Mieczysław Romanowski, Wybór liryków oraz Dziewczę z Sącza
Maria Olszaniecka: Wstęp, Mieczysław Romanowski, Wybór liryków oraz Dziewczę z Sącza

Mieczysław Romanowski: Wybór liryków oraz Dziewczę z Sącza

Opracowanie: Maria Olszaniecka

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, seria Biblioteka Narodowa

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, napisanego przez Marię Olszaniecką do serii BN, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. We wstępie znajdują się informacje dotyczące biografii poety, charakterystyka twórczości epickiej, lirycznej i dramatycznej oraz omówienia wybranych dzieł wraz z ich recepcją. 

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 4,95 zł
szt.

Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Charakterystyka Wertera.

Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Charakterystyka Wertera.
Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Charakterystyka Wertera.

Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Charakterystyka Wertera.

Scenariusz zawiera ćwiczenia pozwalające uczniom na poznanie głównego bohatera powieści oraz stworzenie pełnej charakterystyki Wertera. 

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 4,95 zł
szt.

Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Refleksje nad postacią literacką.

Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Refleksje nad postacią literacką.
Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Refleksje nad postacią literacką.

Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Refleksje nad postacią literacką.

Scenariusz zawiera serię ćwiczeń, pozwalających przeanalizować relacje łączące głównych bohaterów powieści. 

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 4,95 zł
szt.

Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Werter i jego ból istnienia.

Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Werter i jego ból istnienia.
Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Werter i jego ból istnienia.

Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Werter i jego ból istnienia.

Scenariusz zawiera zestawienie najważniejszych wydarzeń ukazanych w powieści Goethego wraz z ich oceną. 

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 4,95 zł
szt.

Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Wprowadzenie do omawiania lektury.

Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Wprowadzenie do omawiania lektury.
Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Wprowadzenie do omawiania lektury.

Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Cierpienia Młodego Wertera. Wprowadzenie do omawiania lektury.

Scenariusz zawiera serię ćwiczeń przygotowujących ucznia do omawiania lektury. 

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 4,95 zł
szt.

Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Król Olch.

Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Król Olch.
Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Król Olch.

Scenariusz lekcji: Johann Wolfgang Goethe – Król Olch.

Scenariusz zawiera wprowadzenie do tematu lekcji oraz ćwiczenia umożliwiające analizę i interpretację ballady.

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 4,95 zł
szt.

Streszczenie Henryk Rzewuski: Pamiątki Soplicy

Streszczenie Henryk Rzewuski: Pamiątki Soplicy
Streszczenie Henryk Rzewuski: Pamiątki Soplicy

Henryk Rzewuski: Pamiątki Soplicy

Wstępem poprzedziła: Maria Żmigrodzka

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, przygotowanego przez Marię Żmigrodzką oraz streszczenie wybranych fragmentów dzieła: Gawędy - Kazania konfederackie, Pan Leszczyc, Ożenienie się moje.

Dodatkowo opracowanie zawiera dokładny biogram pisarza oraz informacje pomagające w analizie i interpretacji utworu. 

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 4,95 zł
szt.

Streszczenie Józef Korzeniowski: Kollokacja

Streszczenie Józef Korzeniowski: Kollokacja
Streszczenie Józef Korzeniowski: Kollokacja

Józef Korzeniowski: Kollokacja

Plik zawiera szczegółowe streszczenie powieści Józefa Korzeniowskiego: Kollokacja.

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 5,95 zł
szt.

Streszczenie Kazimierz Brodziński: Wybór pism.

Streszczenie Kazimierz Brodziński: Wybór pism.
Streszczenie Kazimierz Brodziński: Wybór pism.

Kazimierz Brodziński: Wybór pism

Opracowanie: Alina Witkowska

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, seria Biblioteka Narodowa

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, napisanego przez Alinę Witkowską, do serii BN Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 7,95 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl