Opcje przeglądania
Dostępność
Ocena
Cena
  • od
    do
Nowość
Promocja
Producenci

Alina Kowalczykowa: Idee programowe romantyków polskich: antologia

Alina Kowalczykowa: Idee programowe romantyków polskich: antologia
Alina Kowalczykowa: Idee programowe romantyków polskich: antologia

Idee programowe romantyków polskich: antologia.

Opracowała: Alina Kowalczykowa

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, seria Biblioteka Narodowa

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, napisanego przez Alinę Kowalczykową, do serii BN, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz treści dzieła zawierającej następujące fragmenty: Franciszek Wężyk: O poezji dramatycznej, Maurycy Mochnacki, Adam Mickiewicz: Literatura Słowiańska.

 

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 7,95 zł
szt.

Alina Kowalczykowa: Wstęp, Juliusz Slowacki, Krąg pism mistycznych

Alina Kowalczykowa: Wstęp, Juliusz Slowacki, Krąg pism mistycznych
Alina Kowalczykowa: Wstęp, Juliusz Slowacki, Krąg pism mistycznych

Juliusz Słowacki: Krąg pism mistycznych

Opracowanie: Alina Kowalczykowa

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, seria Biblioteka Narodowa

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, napisanego przez Alinę Kowalczykową do serii BN, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. We wstępie znajdują się informacje dotyczące biografii poety, charakterystyka twórczości, poglądy poety i jego sposób postrzegania świata. Dodatkowo we wstępie znajduje się omówienie dzieł realizujących ideę pism mistycznych np. Ksiądz Marek, Genesis z Ducha, Król Duch, Samuel Zborowski, Sen srebrny Salomei, Książe Niezłomny oraz utwory liryczne. 

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 5,95 zł
szt.

Antoni Jopek: Wstęp, Kornel Ujejski: Pisma wybrane

Antoni Jopek: Wstęp, Kornel Ujejski: Pisma wybrane
Antoni Jopek: Wstęp, Kornel Ujejski: Pisma wybrane

Kornel Ujejski: Pisma wybrane

Opracowanie: Antoni Jopek

Wydawnictwo Literackie

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, napisanego przez Antoniego Jopka, dla wydawnictwa Literackiego. We stępie znajduje się obszerna biografia autora oraz omówienia najważniejszych dzieł takich jak: Maraton, Skargi Jeremiego, Melodie biblijne, Tłumaczenia Szopena, Do Moskali.

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 5,95 zł
szt.

Edward Balcerzan: Wstęp, Julian Przyboś, Sytuacje liryczne: wybór poezji.

Edward Balcerzan: Wstęp, Julian Przyboś, Sytuacje liryczne: wybór poezji.
Edward Balcerzan: Wstęp, Julian Przyboś, Sytuacje liryczne: wybór poezji.

Julian Przyboś: Sytuacje liryczne: wybór poezji

Opracowanie: Edward Balcerzan, wyboru dokonali Edward Balcerzan, Anna Legeżyńska; komentarze oprac. Anna Legeżyńska.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, seria Biblioteka Narodowa

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, napisanego przez Edwarda Balcerzana, do serii BN Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 5,95 zł
szt.

Franciszek Bielak: Wstęp, Adolf Dygasiński, Gody życia.

Franciszek Bielak: Wstęp, Adolf Dygasiński, Gody życia.
Franciszek Bielak: Wstęp, Adolf Dygasiński, Gody życia.

Franciszek Bielak: Wstęp, Adolf Dygasiński, Gody życia.

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, napisanego przez Franciszka Bielaka do wydania powieści Adolfa Dygasinskiego.

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 4,99 zł
szt.

Franciszek Bielak: Wstęp, Władysław Syrkomla, Wybór poezji

Franciszek Bielak: Wstęp, Władysław Syrkomla, Wybór poezji
Franciszek Bielak: Wstęp, Władysław Syrkomla, Wybór poezji

Władysław Syrkomla: Wybór poezji.

Opracowanie: Franciszek Bielak

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, seria Biblioteka Narodowa

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, napisanego przez Franciszka Bielaka do serii BN Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 6,95 zł
szt.

Jacek Trznadel: Wstęp, Bolesław Leśmian, Poezje wybrane.

Jacek Trznadel: Wstęp, Bolesław Leśmian, Poezje wybrane.
Jacek Trznadel: Wstęp, Bolesław Leśmian, Poezje wybrane.

Bolesław Leśmian: Poezje wybrane

Opracowanie: Jacek Trznadel

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, seria Biblioteka Narodowa

Plik zawiera streszczenie wstępu, napisanego przez Jacka Trznadla, do serii BN,  Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 5,95 zł
szt.

Jan Błoński: Wstęp, Wybór dramatów, Stanisław Ignacy Witkiewicz.

Jan Błoński: Wstęp, Wybór dramatów, Stanisław Ignacy Witkiewicz.
Jan Błoński: Wstęp, Wybór dramatów, Stanisław Ignacy Witkiewicz.

Stanisław Ignacy Witkiewicz: Wybór dramatów.

Wyboru dokonał i wstępem poprzedził Jan Błoński, tekst i przypisy oprac. Marian Kwaśny.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, seria Biblioteka Narodowa

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, napisanego przez Jana Błońskiego, do serii BN, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 5,50 zł
szt.

Janina Kulczycka-Saloni: Wstęp, Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu.

Janina Kulczycka-Saloni: Wstęp,  Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu.
Janina Kulczycka-Saloni: Wstęp, Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu.

Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu.

Opracowanie: Janina Kulczycka-Saloni

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, seria Biblioteka Narodowa

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, napisanego przez Janinę Kulczycką- Saloni do serii BN Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 7,95 zł
szt.

Janusz Pelc: Wstęp, Jan Kochanowski, Treny.

Janusz Pelc: Wstęp, Jan Kochanowski, Treny.
Janusz Pelc: Wstęp, Jan Kochanowski, Treny.

Jan Kochanowski: Treny

Opracowanie: Janusz Pelc

Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Seria Biblioteka Narodowa.

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, napisanego przez Janusza Pelca, do serii BN, zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 

 

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 5,95 zł
szt.

Janusz Tazbir: Wstęp, Kazania sejmowe, Piotr Skarga.

Janusz Tazbir: Wstęp, Kazania sejmowe, Piotr Skarga.
Janusz Tazbir: Wstęp, Kazania sejmowe, Piotr Skarga.

Piotr Skarga: Kazania sejmowe

Opracowanie: Janusz Tazbir przy współudziale Mirosława Korolki.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, seria Biblioteka Narodowa

Plik zawiera streszczenie wstępu, napisanego przez Janusza Tazbira, do serii BN, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 4,95 zł
szt.

Jerzy Adamczyk: Wstęp, Przedwiośnie, Stefan Żeromski.

Jerzy Adamczyk: Wstęp, Przedwiośnie, Stefan Żeromski.
Jerzy Adamczyk: Wstęp, Przedwiośnie, Stefan Żeromski.

Stefan Żeromski: Przedwiośnie

Opracowanie: Zdzisław Jerzy Adamczyk

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, seria Biblioteka Narodowa

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, napisanego przez Zdzisława Jerzego Adamczyka, do serii BN, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

 

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 4,95 zł
szt.

Jerzy Ziomek: Wstęp, Biernat z Lublina, Wybór pism

Jerzy Ziomek: Wstęp, Biernat z Lublina, Wybór pism
Jerzy Ziomek: Wstęp, Biernat z Lublina, Wybór pism

Biernat z Lublina: Wybór pism

Opracowanie: Jerzy Ziomek

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, seria Biblioteka Narodowa

Plik zawiera streszczenie dzieła Biernata z Lublina: Wybór pism. Plik zawiera również szczegółowe opracowanie wstępu, napisanego przez Jerzego Ziomka dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, do serii Biblioteka Narodowa. 

 

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 4,95 zł
szt.

Józef Bachórz: Wstęp, Kroniki: wybór, Bolesław Prus

Józef Bachórz: Wstęp, Kroniki: wybór, Bolesław Prus
Józef Bachórz: Wstęp, Kroniki: wybór, Bolesław Prus

Bolesław Prus: Kroniki: wybór

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, napisanego przez Józefa Bachórza, do serii BN Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz streszczenie wybranych Kronik. 

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 6,95 zł
szt.

Maria Janion: Wstęp, Wincenty Pol, Wybór poezji

Maria Janion: Wstęp, Wincenty Pol, Wybór poezji
Maria Janion: Wstęp, Wincenty Pol, Wybór poezji

Wincenty Pol: Wybór poezji

Wyboru dokonała i wstępem poprzedziła Maria Janion

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, seria Biblioteka Narodowa

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, napisanego przez Marię Janion, do serii BN Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. We wstępie znajdują się informację dotyczące życia i twórczości Wincentego Pola, oraz analiza wybranych dzieł pisarza.

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 5,95 zł
szt.

Maria Olszaniecka: Wstęp, Mieczysław Romanowski, Wybór liryków oraz Dziewczę z Sącza

Maria Olszaniecka: Wstęp, Mieczysław Romanowski, Wybór liryków oraz Dziewczę z Sącza
Maria Olszaniecka: Wstęp, Mieczysław Romanowski, Wybór liryków oraz Dziewczę z Sącza

Mieczysław Romanowski: Wybór liryków oraz Dziewczę z Sącza

Opracowanie: Maria Olszaniecka

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, seria Biblioteka Narodowa

Plik zawiera szczegółowe streszczenie wstępu, napisanego przez Marię Olszaniecką do serii BN, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. We wstępie znajdują się informacje dotyczące biografii poety, charakterystyka twórczości epickiej, lirycznej i dramatycznej oraz omówienia wybranych dzieł wraz z ich recepcją. 

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 4,95 zł
szt.

Marian Plezia: Wstep, Kronika polska, Anonim tzw. Gall

Marian Plezia: Wstep, Kronika polska, Anonim tzw. Gall
Marian Plezia: Wstep, Kronika polska, Anonim tzw. Gall

Anonim tzw. Gall: Kronika polska 

Przełożył: Roman Grodecki

Przekład opracował, wstępem i przypisami opatrzył: Marian Plezia

Plik zawiera streszczenie wstępu, napisanego przez Mariana Plezia, do serii BN, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

 

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 4,95 zł
szt.

Michał Głowiński i Janusz Sławiński: Poezja polska okresu międzywojennego - antologia. Wstęp

Michał Głowiński i Janusz Sławiński: Poezja polska okresu międzywojennego - antologia. Wstęp
Michał Głowiński i Janusz Sławiński: Poezja polska okresu międzywojennego - antologia. Wstęp

Michał Głowiński i Janusz Sławiński: Poezja polska okresu międzywojennego - antologia. Wstęp

Plik zawiera streszczenie wstępu, napisanego przez Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego, do serii BN, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 6,50 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl