Jak napisać artykuł?
Jak napisać artykuł

Artykuł

Artykuł jest to rodzaj wypowiedzi pisemnej, w której przedstawiamy logiczny opis aktualnych zagadnień i nasz komentarz do tych zagadnień. Budowa artykułu podobna jest do budowy rozprawki, zawiera wstęp, w którym zapoznajemy czytelnika z przedstawionym problemem i formułujemy tezę, rozwinięcie w którym przedstawiamy argumenty uzasadniające nasze stanowisko oraz zakończenie, podsumowanie i ponowne odniesienie do problemu.

Budowa artykułu

TYTUŁ

Każdy artykuł powinien posiadać tytuł. Tytuł powinien być krótki, przykuwający uwagę czytelnika i nawiązujący do określonego w poleceniu problemu.

WSTĘP

We wstępie musimy zachęcić czytelnika do przeczytania naszego artykułu. Zawieramy w nim ogólne refleksje na podany temat, określamy jaki problem będziemy analizować, przedstawiamy swoje stanowisko - formułując tezę lub hipotezę.

ROZWINIĘCIE

W tym miejscu rozwijamy zawartą we wstępie tezę i uzasadniamy ją wykorzystując w tym celu argumenty. Argumenty muszą opierać się na odpowiednim tekście literackim. Tworząc kolejne argumenty musimy pamiętać, by były logiczne, odnosiły się do tematu i stanowiły odpowiedź na sformułowaną we wstępie tezę. Możemy również odnieść się do emocji czytelnika, by nasz artykuł wywarł większe wrażenie na odbiorcy.

ZAKOŃCZENIE

Jest to ostatni element artykułu, zakończenie powinno zawierać podsumowanie naszych rozważań, możemy w nim również umieścić nasze przemyślenia, wnioski jakie nasuwają się po analizie problemu oraz odniesienie do tezy bądź hipotezy nakreślonej we wstępie.

Przydatne zwroty podczas pisania artykułu:

Moim zdaniem…

Wydaje mi się, że…

Uważam, że…

Warto się zastanowić nad…

Jestem przekonany, że…

Wiele się ostatnio mówi o…

Nurtuje mnie problem…

 

Postaram się udowodnić moje stanowisko, odwołując się do…

O słuszności mojej tezy świadczy…

Odniesienie do tego problemu znajdujemy w…

Utworem, który potwierdza poruszany problem jest…

Warto wspomnieć o…

Kolejnym dowodem na słuszność mojej tezy jest…

Z drugiej strony…

Warto również wspomnieć o…

 

Z moich rozważań wynika, że…

Podsumowując…

Z całą pewnością mogę stwierdzić…

Warto również zauważyć…

Jak wynika z przywołanych przykładów…

Jak napisać artykuł?

Przykładowe tematy:

  1. Napisz do gazetki szkolnej artykuł pod tytułem: Literatura pozwala lepiej zrozumieć i poznać dawne czasy. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
  2. Napisz artykuł na stronę internetową, w którym przekonasz czytelników, że warto pomagać innym. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
  3. Napisz artykuł do gazetki szkolnej, w którym przekonasz czytelników, że warto nie poddawać się wobec trudności. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
  4. Mija 100 lat od odzyskania niepodległości. Napisz do gazetki szkolnej artykuł, w którym udowodnisz, że pisarze swoimi dziełami wspierali Polaków w walce o wolność. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

Analiza polecenia:

Problem, który musimy rozważyć: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Czynności, które musimy wykonać:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Miejsce, w którym ukaże się nasz artykuł:

………………………………………………………………………………………………………………………

Teksty, do których się odniesiemy:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Teza, czyli nasze stanowisko wobec przestawionego w poleceniu problemu: ……………………………………………………………………………………………………………

Tytuł artykułu…………………………………………………………………………………………..

Uzasadnienie naszej tezy:

Argument…………………………………………………………………………………………………………

Przykład……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wniosek…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Argument…………………………………………………………………………………………………………

Przykład…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wniosek…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Argument………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przykład……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wniosek……………………………………………………………………………………………………………

 

 Wszystkie informacje zawarte we wpisie, możliwe do pobrania ZA DARMO:

Pliki (1)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl